Diagnoza gr II

DIAGNOZA GR. II ZA OKRES 09 – 10.2020 r. 3 – latki A B C D Rozwój fizyczny 24,4 70,4 4,1 1,1 Rozwój społeczny 17,9 71,5 7,4 3,2 Rozwój emocjonalny 31,2 61,8 4,7 2,3 Rozwój poznawczy 10,5 60,1 25,1 4,3 Skala...