Szanowni Państwo!!!

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że w naszym Przedszkolu dysponujemy wykwalifikowanymi specjalistami. Są to: Pani psycholog Bernadeta Mazur, Pani logopeda i pedagog specjalny Agnieszka Korcala, Pani pedagog Anna Szczotkowska, Pani pedagog Beata Kowacz.

Poniżej podajemy harmonogram pracy poszczególnych Pań.

Logopeda:                                          

Poniedziałki: 7.00 – 10.30
Wtorki: 14.00 – 16.30
Środy: 7.00 – 12.45
Czwartki: 7.00 – 12.00
Piątki: 7.00 – 12.15

Uprzejmie proszę, aby rodzice umawiali się wcześniej na konsultację. Nr tel.  12 658-11-24 
 

W gabinecie logopedycznym 🙂
Zadania logopedy:

1. Przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia grupy dzieci potrzebujących terapii.
2. Diagnozowanie logopedyczne. 
3. Prowadzenie zajęć logopedycznych indywidualnych i grupowych.
4. Prowadzenie zajęć dla dzieci pochodzenia ukraińskiego.
5. Prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli.
6. Podejmowanie działań profilaktycznych.
7. Prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Psycholog:

Wtorki: 8.00- 15
Czwartki:  14.00- 15.15

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej