smok-granatowy

Granatowe Smoki: grupa dzieci 5 – letnich

Grupę prowadzą nauczycielki:

mgr Magdalena Kochanowska

mgr Anna Szczotkowska

a pomaga nam pani Joanna Stachowiak

Jesteśmy otwarci na kontakt z Państwem, zapraszamy do konsultacji indywidualnych,
na które można 
się wcześniej umówić pod numerem telefonu:
12 658 11 24 lub mailowo: granatowe.smoki5@edukonekt.pl