Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 135 im. Księcia Kraka

ul. J. Stępnia 1
30-898 Kraków
tel./fax (12) 658-11-24
e-mail: p135@mjo.krakow.pl