Zestaw programów realizowanych w przedszkolu:

 

 • „Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki”, Entliczek, autorzy: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos, Irena Zbroszczyk.
 • „Rozwój- Wychowanie- Edukacja ” program wychowania przedszkolnego, autorzy: Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha.
 • „Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki” Entliczek, autorzy: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos, Irena Zbroszczyk.
 • „Dziecko w swoim żywiole Program wychowania  przedszkolnego – dobre praktyki”, autorzy: A. Pawłowska-Niedbała, D. Kucharska, I. Zbroszczyk, D. Sikora-Banasik, J. Święcicka, E. Wilkos

Programy zajęć dodatkowych:

 • „Radość dzieci Bożych” s. T. Biłyk, I. Czarnecka, B. Surma
 • „Program profilaktyki” A. Korcala, L. Łojszczyk,
 • „Adaptacja dziecka do warunków życia w przedszkolu” autorzy: E. Jasińska- Kania, A. Prasil
 • „Program nauczania języka angielskiego” autor: M. Kłębowska
 • „Cztery pory roku” autorzy: A. Dziewońska, M. Kochanowska, A. Korcala
 • „Program gimnastyki korekcyjnej” autor: E. Niedbała
 • „Dziecinne proste origami” autor : M. Kochanowska

   Ponadto wykorzystywane są:

 • Pedagogika planu daltońskiego,
 • Metoda projektów,
 • Wybrane elementy: pedagogiki Marii Montessori, Waldorffa, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metod aktywnych,  doświadczenia i eksperymenty.

Metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin, Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R. Labana, Praca szkolna K. Orffa, Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, Drama, Pantomima, Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, Metoda Dobrego Startu opracowana przez M. Bogdanowicz, metoda „Kuli śniegowej”, Metoda „Burzy mózgów”.