Zestaw programów realizowanych w przedszkolu:

  • "Kocham przedszkole" – Program wychowania przedszkolnego, WSiP.
  • "Kocham czytać" – Program autorski nauki czytania dla dzieci od 3 roku życia.
  • Program wychowawczy przedszkola.
  • Program: „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli…”, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
  • Program edukacji dla dzieci 3 – letnich „Już w przedszkolu”.
  • Programy zajęć fakultatywnych.
  • Realizacja innowacji:

– program „Cztery pory roku”;

– program adaptacyjny;

– program muzyczny;

– program  profilaktyki.

   Ponadto wykorzystywane są:

  • Pedagogika planu daltońskiego,
  • Metoda projektów,
  • Wybrane elementy: pedagogiki Marii Montessori, Waldorffa, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metod aktywnych,  doświadczenia i eksperymenty.

Metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin, Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R. Labana, Praca szkolna K. Orffa, Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, Drama, Pantomima, Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, Metoda Dobrego Startu opracowana przez M. Bogdanowicz, metoda „Kuli śniegowej”, Metoda „Burzy mózgów”.