HISTORIA POWSTANIA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 135 W KRAKOWIE (fragmenty kronik przedszkolnych)

(…) W roku 1933 zrodziła się w Bieżanowie myśl założenia przedszkola przez ówczesną kierowniczkę szkoły Ob. Sadkowską Marię, Ob. Kłaka Franciszka byłego wójta oraz P. Turnań. Celu tego dopięto i w dniu 1.VII.1933 r. otwarto tak zwaną Ochronkę w salach szkolnych, wilgotnych, gdzie dziś mieści się Klub Sportowy Bieżanowianka. W miesiącu lipcu i sierpniu sale były wolne, lecz na wrzesień trzeba było szukać mieszkania. Komitet Ochronki wynajął dwa pokoje u Ob. Pociąglowej na wodociągu, gdzie dzieci uczęszczały IX, X i XI. Rok rocznie od '33 do '39 okresem wiosennym odbywały się wpisy dzieci do Ochronki, która była czynną do XI włącznie. Na czas zimowy zamykano ją, ponieważ ze strony państwa nie było pomocy, a prowadzenie ochronki w zimie połączone było ze znacznie większymi wydatkami(…) Po wyzwoleniu Ojczyzny w roku 1945 zrodziła się w społeczeństwie bieżanowskim myśl uruchomienia przedszkola (…) Nic też dziwnego, że po podsunięciu myśli przez starostę powiatowego, Ob. Szewczyk Piotr i Dańda Franciszek ówczesny sołtys Bieżanowa, postanowili uruchomić przedszkole. Na dzień 1.V.1945 roku uruchomiono przedszkole w tym budynku, gdzie mieści się obecnie. (…) Przedszkole pokonać musiało tu bardzo dużo trudności. Puste ściany, czarna podłoga, mimo iż parkiet, brak pieców i szyb – okna zabite były deskami. Ówczesny nowo zorganizowany Komitet Przedszkola nie szczędził sił, pomogli w szorowaniu podłogi, a nawet częściowemu cyklinowaniu plam. Ze sprzedanej trawy z ogrodu zakupiono różne deski i z nich wykonano prymitywne stoły i ławki dla dzieci. Z trudem zdobyto 2 garnki, wiadro i miednicę. Do przedszkola zgłosiło się 56 dzieci (…).

 

CN24401-Zdjecie-003

 

Nasz patron – Książę Krak

krak

 

„Od starego do nowego”

        Uroczystość oddania nowego budynku Samorządowego Przedszkola nr 135 w Krakowie odbyła się 25 października 2005 roku. Na to ważne i bardzo znaczące wydarzenie wpływ miało zaangażowanie władz samorządowych, rodziców i pracowników.

        Przedszkole nr 135 zostało otwarte 1 maja 1945 roku z inicjatywy Starosty Powiatowego Piotra Szewczyka i Franciszka Dańdy. Ówczesny budynek w niczym nie przypominał obecnego: puste ściany, czarna podłoga, okna zabite deskami. Z desek wykonano prymitywne ławki i krzesła dla dzieci, zdobyto dwa garnki i miednicę. O jakichkolwiek pomocach dydaktycznych nie można było nawet marzyć. Mimo tych trudności przedszkole – jednooddziałowe – z 56 dzieci ruszyło. Pierwszą Kierowniczką przedszkola była pani Stanisława Madej.

        Od tamtych czasów wiele się zmieniło, rosły zapotrzebowania społeczeństwa, środowiska lokalnego. Dzieci wciąż przybywało, a budynek przedszkola był niezmiennie od lat ten sam. Dlatego z inicjatywy rodziców i pracowników przedszkola, władze samorządowe w 2003 roku podjęły decyzję o rozbudowie. Według projektu architekta Wojciecha Chmielewskiego, tak naprawdę miał powstać zupełnie nowy budynek, zachowujący jednakże charakter dawnego obiektu.

Po roku pracy powstał nowoczesny, piękny budynek przedszkola. Znajduje się w nim siedem sal pobytu dzieci, przestronna szatnia, kuchnia spełniająca wszelkie normy Unii Europejskiej oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne. Przedszkole jest estetyczne, jasne i przestronne.

        Na uroczystość otwarcia nowego budynku zjechało wielu znakomitych gości, między innymi Wiceprezydent Miasta Krakowa Henryk Bątkiewicz, Przewodnicząca Komisji Edukacji Teresa Starmach, Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Iwona Żurkowska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa Zygmunt Szewczyk, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Anna Leszczyńska-Lenda, nestorka przedszkola pani Stanisława Madej, Wizytator Małopolskiego Kuratorium, Radni Dzielnicy XII, architekci przedszkola, przedstawicielki OMEP, dyrektorki zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół oraz ksiądz proboszcz Bogdan Markiewicz, który poświęcił nowo otwarte przedszkole. Obecni też byli rodzice wychowanków oraz zainteresowani mieszkańcy.

        Po części oficjalnej i symbolicznym przecięciu wstęgi przez Henryka Bątkiewicza i Teresę Starmach, zgromadzonych zaproszono na występ dzieci, a potem na wspólną zabawę i poczęstunek.

        Cały personel przedszkola pracuje z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Ideą naszego przedszkola była i jest promocja dzieci w dziedzinie muzyki i tańca. Organizujemy wiele ciekawych i atrakcyjnych działań rozwijających zdolności dzieci. Zmierzamy do tego, aby nasze dzieci dostrzegały piękno i wartość muzyki, przeżywały, odbierały i komponowały. Prowadzimy naukę czytania od najmłodszej grupy według sojuszu metod czytania i w korelacji z muzyką. Nowe warunki lokalowe stwarzają większe możliwości tych oddziaływań i rozszerzenie naszej oferty edukacyjnej.

        Oddanie nowego budynku było ważnym wydarzeniem zarówno dla dzieci, rodziców, pracowników, zaproszonych gości, jak i dla całego środowiska lokalnego. Była to pierwsza w powojennej historii Starego Bieżanowa tak poważna inwestycja mająca służyć wszystkim mieszkańcom.

        Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, dzięki którym nasze przedszkole jest piękną wizytówką naszej dzielnicy.