Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych (5,6 lat)

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych

6.30 – 8.00

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze.

8.00 – 8.30

 

Zabawy według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

8.30 – 9.00

Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9.30 – 11.30

 

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30 – 12.00

 

Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30

Obiad.

12.30 – 13.00

Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno – kompensacyjna i indywidualna.

13.00 – 14.00

 

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00 – 14.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek.

15.00 – 17.00

 

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach  z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.