Jak zostać sportowcem?

Dziecko: wie, że aktywność i ruch są ważne dla zdrowia, zna różne dyscypliny sportowe, przelicza elementy na obrazku, rysuje na określony temat, maluje farbami na dużej powierzchni, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, poszerza swoje wiadomości na temat piłek i dyscyplin sportowych, ilustruje słowa piosenki ruchem, wzbogaca słownik czynny, poznaje siebie i dokonuje wyboru,  naśladuje ruchem wybraną dyscyplinę sportową, rozróżnia podstawowe figury geometryczne, łączy opanowane ruchy i kroki w proste układy taneczne, zna melodię i słowa piosenki, przelicza, posługuje się liczebnikami, porównuje liczby, przelicza i dopełnia zbiory, porównuje odległości: bliżej – dalej, ćwiczy umiejętność czekania na swoją kolej, bierze udział w zorganizowanej zabawie przedszkolnej, uwrażliwia się na budowę utworu, łączy opanowane ruchy i kroki w proste układy taneczne, wzmacnia samoświadomość

I oto przyszło lato…

Dziecko: wskazuje oznaki nadchodzącego lata, współtworzy letnią dekorację, wykonuje różne formy ruchu w tym wymyślone przez siebie, muzykuje z użyciem instrumentów, rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny, klasyfikuje zwierzęta i rośliny, doskonali umiejętności grafomotoryczne, doskonali umiejętność sklejania papierowych elementów, rozwija wyobraźnię muzyczną, nazywa elementy letniej garderoby, wciela się w role, nakrywa do stołu, używa zwrotów grzecznościowych, nazywa obrazki, wyjaśnia ich znaczenie, doskonali umiejętność wypowiadania się, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania,  poznaje zawód sprzedawcy/ ekspedientki, robi drobne zakupy, klasyfikuje ze względu na podaną cechę, przygotowuje posiłki i sprząta po skończonej pracy, przygotowuje wody smakowe, przelicza i dopełnia zbiory, wskazuje gdzie jest „mniej”, „więcej”, „tyle samo, współpracuje w grupie, tworząc grę, poprawnie reaguje na sygnał, składa obrazek z części, zna zasady kulturalnego zachowania przy stole, rozwiązuje zagadki, uważnie słucha, układa i kontynuuje rytm, wciela się w role, nakrywa do stołu, nakrywa do stołu, czerpie radość ze wspólnie spędzonego czasu

Odwiedzamy zwierzęta na wsi

Dziecko: poszerza informacje o gospodarstwie wiejskim, przegląda literaturę i ilustracje związaną z gospodarstwem wiejskim, wskazuje różnice między wsią i miastem, poznaje wybrane zwierzęta, które można spotkać w gospodarstwie wiejskim, wie, skąd biorą się produkty, tj. miód, mleko, jajka, wie, jak powstaje miód, rozpoznaje dźwięki i dopasowuje je do zwierząt, rozpoznaje dźwięki i dopasowuje je do zwierząt, poszerza wiedze o zwierzętach zamieszkujących gospodarstwo wiejskie, poznaje zawód rolnika, potrafi powiedzieć, jak nazywają się młode poznanych gatunków zwierząt, ćwiczy artykulację, nazywa zwierzęta gospodarskie, zna nazwy budynków w zagrodzie wiejskiej, powtarza, naśladuje głosem dźwięki, pogłębia wiedzę na temat gospodarstwa wiejskiego, ćwiczy motorykę dużą, rozwija motorykę małą podczas zabaw plastycznych, posługuje się nożyczkami, klasyfikuje zwierzęta według gatunku, rozwija wyobraźnię, ćwiczy motorykę małą, ćwiczy orientację przestrzenną oraz orientację w schemacie własnego ciała, klasyfikuje produkty ze względu na ich pochodzenie, rozumie i rozpoznaje emocje innych, łączy obrazki w pary zgodnie z ustaloną zasadą

Hej, na wakacje czas!

Dziecko: poznaje różne sposoby podróżowania wakacyjnego, formułuje dłuższe wypowiedzi na temat spędzania czasu w czasie wakacji, estetycznie wykonuje prace graficzne, doskonali ruchy ręki, doskonali szybkość reakcji na hasło, szybko i trafnie udziela odpowiedzi, wzbogaca wiedzę na temat owadów, wykazuje empatyczny stosunek do świata zwierząt, doskonali sprawność manualną podczas uzupełniania brakujących elementów, wyzwala aktywność ruchową i twórczą, skupia uwagę i zachowuje równowagę, odróżnia liczenie błędne od prawidłowego, podejmuje zabawy tematyczne w miejscach do tego przeznaczonych, przestrzega reguł zabawy