1. Dla wszystkich dzieci słońce przyjaźnie świeci 

         Wzbogacimy wiedzę na temat życia ludzi na różnych kontynentach. 

         Poznamy zabawy, w które bawią się dzieci w innych krajach. 

         Wszystkie dzieci lubią zabawę – będziemy rozwijać wrażliwość muzyczną. 

         Będziemy doskonalić umiejętność czytania w zakresie poznanych liter.

      2.Szukamy lata na łące, w lesie, na drzewach i w kwiatach

         Letnie wędrówki – będziemy rozwijać postawę badawczą wobec otaczającego świata przyrody. 

         Na zielonej łące – wzbogacimy wiedzę o zwierzętach żyjących na łące, poznamy etapy rozwoju żaby. 

         Barwy lata – będziemy wzbogacać wiedzę o roślinach rosnących w naszym ogrodzie. 

         Doskonalić będziemy umiejętność układania i rozwiązywania zadań tekstowych.                                              

    3.  Gotowi do jazdy?  Znamy różne pojazdy. 

        Wzbogacimy wiadomości z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego. 

        Dokąd jakim pojazdem? -doskonalić będziemy umiejętność klasyfikowania pojazdów, dzielenia się doświadczeniami z podróży. 

       Porozmawiamy na temat prawidłowego i niewłaściwego zachowania się w czasie podróży.  

       Zabawy matematyczne – doskonalenie dodawania i odejmowania.  

    4. Żegnamy przedszkole, po wakacjach spotkamy się w szkole

        Bezpieczne i udane wakacje-przypomnimy sobie zasady bezpieczeństwa podczas podróży. 

         Witaj przygodo – będziemy uczyć się umiejętności konstruowania gier planszowych. 

         Już po wakacjach będę uczniem – będziemy kształtować pozytywną postawę wobec nauki w szkole.