1. Sekrety latających zwierząt.

Dziecko: wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i egzotycznych; dostrzega cechy charakterystyczne budowy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie; doskonali umiejętność klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria; poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku; odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można sprawiać im bólu i cierpienia; poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „b”, doskonali analizę i syntezę głoskową.

2. Opowieści czterech wiatrów.

Dziecko: wzbogaca słownictwo służące do opisywania wiatru i zjawisk z nim związanych; dostrzega siłę wiatru oraz możliwości jej wykorzystania przez człowieka; poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „d”, doskonali analizę i syntezę głoskową; rozumie, że silny wiatr może stanowić zagrożenie dla człowieka, i poznaje podstawowe zasady zachowania; uczestniczy w zabawach badawczych, starając się szukać przyczyn obserwowanych zjawisk i wyciągać logiczne wnioski; doskonali umiejętność określania kierunków w przestrzeni z punktu widzenia własnego i innej osoby.

3. Sztuka bycia mądrym.

Dziecko: wie, jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy; dostrzega i odczytuje mądrość przysłów; wskazuje różne źródła wiedzy i sposoby ich wykorzystywania; poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „w”, doskonali analizę i syntezę głoskową; dostrzega skutki przedstawionych sytuacji oraz rozumie konieczność przewidywania skutków swojego zachowania; zna korzyści i zagrożenia, wynikające z korzystania z telewizji i komputera; dostrzega znaczenie planowania zakupów oraz kształtuje krytyczny stosunek do reklam; uczy się wymiany żetonów na towar w sytuacji kupna – sprzedaży.

4. Aktywnie, rodzinnie, zdrowo.

Dziecko: wzmacnia więź emocjonalną z rodziną oraz wskazuje role jej poszczególnych członków; poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „z”, doskonali analizę i syntezę głoskową; wykazuje zainteresowanie pracą zawodową najbliższych członków rodziny; dostrzega znaczenie wybranych zawodów oraz wzbogaca wiedzę dotyczącą narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności; odczuwa potrzebę celebrowania świąt i uroczystości rodzinnych oraz przyjemność przygotowywania niespodzianek dla najbliższych; wie, jakie czynniki mają korzystny wpływ na nastrój i atmosferę w domu; przestrzega zasad zdrowej rywalizacji oraz uczy się odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.