I.  Jestem Polakiem i Europejczykiem    

        Poznamy legendy z różnych rejonów Polski. 

        Nauczymy się śląskiego tańca ludowego, poznamy jak wygląda strój ludowy i gwara śląska. 

        Omówimy znaczenie nazwy Europa, poznamy nazwy wybranych państw europejskich. 

        Będziemy doskonalić umiejętność czytania w zakresie poznanych liter.

II. Wiosna do nas przybywa – swe kolory odkrywa 

      Wiosenna łąka – będziemy rozwijać postawę badawczą wobec otaczającego świata przyrody. 

      Na zielonej łące – wzbogacimy wiedzę o zwierzętach żyjących na łące, poznamy etapy rozwoju żaby. 

      Utrwalimy wiadomości na temat prac wiosennych w ogrodzie i używanych narzędzi. 

     Doskonalić będziemy umiejętność układania i rozwiązywania zadań tekstowych.                                                

 III.  Praca różnych ludzi – poznajemy wybrane zawody 

       Wzbogacimy wiadomości na temat pracy w wybranych zawodach. 

       W sklepie- nauczymy się przeliczania pieniędzy, zamiany nominałów banknotów i monet. 

       Na poczcie- utrwalimy wiadomości na temat drogi listu od nadawcy do adresata. 

       Rozwiniemy spostrzegawczość, koncentrację uwagi w trakcie zabaw logicznych.

IV. Na święto Mamy i Taty niech będzie program bogaty 

      Moja mama i mój tata – porozmawiamy o roli jaką pełnią rodzice w rodzinie. 

      Razem z tatą, mamą miło spędzam czas- zachęcimy dzieci do okazywania miłości swoim rodzicom. 

       Nauczymy się wierszy i piosenek, aby złożyć życzenia rodzicom z okazji ich święta.  

      Będziemy doskonalić orientację w kierunkach na kartce papieru.