Odkrywamy tajemnice Ziemi

Dziecko: usprawnia aparat mowy, wypowiada się na określony temat, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych, rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe, uważnie słucha wypowiedzi innych,  odróżnia fikcję od rzeczywistości, prawidłowo posługuje się kredką, uwrażliwia się na zmiany dynamiczne cicho – głośno, uwrażliwia się na zmiany tempa wolno – szybko, rozwija wyobraźnię dźwiękową, ruchową i przestrzenną, rozróżnia dźwięki z otoczenia, dostrzega i określa emocje, bierze udział w rozmowie, ocenia zachowanie innych, klasyfikuje zwierzęta, rozpoznaje i nazywa zwierzęta, przelicza elementy,  prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, prowadzi obserwacje przyrodnicze, zbiera materiał przyrodniczy do kącika przyrodniczego, rysuje techniką frotażu, wypowiada się na temat swoich doświadczeń, stosuje liczebniki główne, porównuje liczebność zbiorów, zna i nazywa kolory, prawidłowo posługuje się pędzlem, uczestniczy w zabawach badawczych, tworzy dowolne kompozycje

Zwierzęta i rośliny wokół nas

Dziecko: składa obrazek z części, rozpoznaje i nazywa zwierzęta, przyporządkowuje zwierzęta do ich domów, dopasowuje rodzaj pokarmu do zwierzęcia, formułuje dłuższe wypowiedzi, uważnie słucha i odpowiada na pytania, wyzwala aktywność ruchową i twórczą, rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne, poznaje zwierzęta i rośliny, porządkuje i klasyfikuje zwierzęta według podanego kryterium, współpracuje w grupie, wykonuje pracę techniczną, dzieli wyrazy na sylaby, uważnie słucha, aktywnie uzupełnia treść wiersza,  naśladuje ruchem sposób poruszania się wybranych zwierząt, wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała, zna i nazywa figury geometryczne, klasyfikuje i porządkuje ze względu na wybraną cechę, zna i nazywa kolory, sprawnie liczy, doskonali umiejętności grafomotoryczne, tworzy wyrazy zaczynające się podaną pierwszą sylabą, tworzy pracę plastyczną, doskonali słuch, poznaje budowę drzewa, dokonuje pomiaru długości, szanuje przyrodę, odpoczywa i relaksuje się, rysuje na wyznaczonej powierzchni, buduje szacunek do przyrody ożywionej, uważnie słucha i zadaje pytania, buduje szacunek do przyrody ożywionej, klasyfikuje ze względu na podaną cechę

Kosmiczne przygody

Dziecko: swobodnie tańczy w rytm muzyki, wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała, uważnie słucha i odpowiada na pytania, uważnie patrzy, wskazuje różnice, rozwiązuje zagadki,  doskonali umiejętności grafomotoryczne,  czerpie radość ze wspólnej zabawy, uważnie słucha i odpowiada na pytania, rozwija słownictwo związane z kosmosem, bierze udział w zabawie ruchowej, rozwija orientację w przestrzeni, stosując określenia: „wysoko”, „nisko”, „blisko” i „daleko”, doskonali umiejętności wokalne, rozwija wyobraźnię, śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru,  rozwija kreatywność, tworzy wielozdaniowe wypowiedzi, doskonali umiejętności grafomotoryczne, bierze udział w zabawie ruchowej, liczy w określonym zakresie, dostrzega rytm i go kontynuuje, uzupełnia historyjkę obrazkową, wymyśla zakończenie zdań rozpoczętych przez nauczyciela, eksperymentuje i wnioskuje, wykazuje się pomysłowością, panuje nad własnymi emocjami, godzi się z porażką, doskonali precyzję ruchów, naśladuje czynności wykonywane przez inną osobę, dostrzega zmiany charakteru muzyki, wyraża ruchem muzykę, tworzy pracę plastyczną

Wielkanoc

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, doskonali zwinność, skoczność i koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy narządy mowy, przedstawia emocje, wyraża rozumienie świata za pomocą mimiki, gestu, ruchu, doskonali zwinność, skoczność i koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy narządy mowy,  przedstawia emocje, radzi sobie z porażką, kształtuje umiejętność współprac,  przestrzega ustalonych reguł , wyraża rozumienie świata za pomocą mimiki, gestu, ruchu

Mali ekolodzy

Dziecko: rozumie, że czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska, poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska, zna i opisuje niektóre zjawiska, aranżuje swoje najbliższe otoczenie, zwraca uwagę na emocjonalną wartość przyrody, posługuje się w trakcie zabawy nazwami dni tygodnia potrafi zapamiętać układ przedmiotów i dostrzega zmiany w ich położeniu, orientuje się w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni wie, że niektóre odpady mogą być ponownie przetworzone na nowe rzeczy, grupuje przedmioty według określonych kryteriów porównuje przedmioty ze względu na wielkość, materiał, z jakiego zostały wykonane, oraz liczebność, pokonuje trudności, przestrzega kolejności wypowiadania się buduje wielozdaniowe wypowiedzi dzieli się posiadaną wiedzą, wykorzystuje przedmioty w niekonwencjonalny sposób