1. Świat oczami artysty

Uwrażliwimy dzieci na piękno dzieł sławnych artystów; malarzy, rzeźbiarzy, muzyków.

Przybliżymy wiadomości o zawodach; kompozytora, rzeźbiarza, malarza

Zachęcimy dzieci do samodzielnego tworzenia, poprzez improwizację ruchową, plastyczną i muzyczną.

Będziemy doskonalić umiejętność czytania w zakresie poznanych liter.

2.  Na małej i dużej scenie oglądamy przedstawienie.

 Zapoznamy się z różnymi formami teatralnymi np. teatr lalkowy, teatr cieni.

W operze i w filharmonii- przybliżymy pojęcia muzyka poważna, śpiew operowy.

Przypomnimy sobie podział instrumentów muzycznych.

Rozwiniemy spostrzegawczość, koncentrację uwagi w trakcie zabaw logicznych.                                                       

  3Zimo! Do zobaczenia za rok!

  Zwrócimy uwagę dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie – pierwsze znaki wiosny.

Wiosenne przebudzenie-będziemy dostrzegać i opisywać zmiany charakterystyczne dla przedwiośnia.

Przypomnimy sobie nazwy kwiatów wiosennych.

Przygotujemy przedstawienie o wiośnie dla dzieci z przedszkola

4.  Już przybyła wiosna miła.    

 Kaprysy wiosennej pogody-doskonalenie umiejętności dobierania ubrań ze względu na pogodę.

Założymy wspólnie hodowlę roślin w kąciku przyrody. Poznamy cykl uprawy roślin.

Zwierzęta ożywiają się na wiosnę-poszerzymy wiedzę o owadach, ptakach, ssakach i ich zwyczajach.

Będziemy układać zadania tekstowe dla kolegów na dodawanie i odejmowanie.