Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym 

                                p t. „PALMA WIELKANOCNA ”

Regulamin konkursu plastycznego.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych, dzieci w wieku od 3 do 6 lat .
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej, która powinna być wykonana wspólnie przez dziecko i rodziców.

Praca powinna mieć dołączoną metryczkę: imię i nazwisko i wiek dziecka, oraz grupę a także imię i  nazwisko rodzica.

 1. Każda rodzina może wykonać tylko jedną palmę.
 2. Technika wykonania pracy: przestrzenna praca wykonana z materiałów papierniczych, oraz przyrodniczych. Materiał do    wykorzystania wg uznania. np. bibuła, gałązki, włóczka itp. Forma przestrzenna od 30 centymetrów do 1 metra.
 3. Palmy należy dostarczyć do przedszkola i przekazać pani Beacie Kowacz z grupy VI  i pani Agnieszce Dziewońskiej  z  grupy IV   lub wychowawczyniom poszczególnych grup.
 4. Termin składania prac upływa dnia 12.03.2024 r. o godzinie 17:00.
 5. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac.
  Kryterium oceny:
  · walory artystyczne,
  · ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.
 6. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody oraz wyróżnienia w kategorii:  dzieci młodsze 3 – 4 letnie    i     dzieci starsze 5 – 6 letnie
 7.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14/15.03.2024r.
 1. Wszystkie prace konkursowe zostaną umieszczone na wystawie w holu przedszkola.
 2. Lista nagrodzonych oraz uczestniczących w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej  Samorządowego Przedszkola135  www.przedszkole135.az.pl oraz w holu.
 1. Przystąpienie do konkursu rodzinnego jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 2.   Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki konkursu: pani Agnieszka Dziewońska z gr.IV, pani Beata Kowacz z gr. VI

Serdecznie zapraszamy!