1. Wodne odgłosy i eksperymenty.

Dziecko: rozpoznaje i nazywa odgłosy wody, wzbogaca słownik czynny; odmierza płyny i porównuje poziom wody w naczyniach; pogłębia wiedzę przyrodniczą na temat przedwiośnia, przeprowadza doświadczenia; poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „p”, doskonali analizę i syntezę głoskową; rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe i pochodne; poznaje stany skupienia wody i jej obieg w przyrodzie; nazywa części roślin i zna ich funkcje; zna znaczenie wody dla roślin.

2. Woda dla zdrowia.

Dziecko: poznaje zasady zdrowego żywienia; porównuje objętość naczyń, odmierza wspólną miarą; poznaje obraz graficzny małej i wielkiej liter „j”, doskonali analizę i syntezę głoskową; przestrzega zasad higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków; rozumie konieczność dbania o higienę ciała; prawidłowo stosuje określenia dotyczące czasu: rano, popołudniu, wieczorem, przed, po; odczuwa odpowiedzialność za własne zdrowie, zna zasady zdrowego trybu życia; rozumie konieczność poddawania się leczeniu.

3. Tajemnice wodnego świata.

Dziecko: wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt i roślin żyjących w różnych środowiskach wodnych; wykorzystuje różne źródła wiedzy z celu zdobycia informacji; rozumie konieczność chronienia przyrody i dbania o czystość wód; potrafi wskazać na mapie Morze Bałtyckie i główne porty morskie; poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „s”, doskonali analizę i syntezę głoskową; poznaje zapis cyfry „0”, porównuje liczebność zbiorów; dostrzega podstawowe prawidłowości dotyczące sposobu życia i rozmnażania wybranych zwierząt środowisk wodnych związane z przynależnością do gatunku; poznaje tradycje i zwyczaje ludowe związane z żegnaniem zimy.

4. Wielkanocne tradycje.

Dziecko: dostrzega korzyści z hodowli zwierząt gospodarczych; poznaje wytwory sztuki ludowej i podziwia ich piękno. Odtwarza elementy zdobnicze we własnych pracach plastycznych; poznaje zapis liczby „10”, porównuje liczebność zbiorów; zna nazwy kolejnych dni tygodnia i uczestniczy w układaniu tygodniowego kalendarza; potrafi nakryć do stołu, zwracając uwagę na estetykę i właściwe ustawianie zastawy stołowej; wie, jak należy się zachować przy stole podczas uroczystych poczęstunków, przestrzega zasad kultury; potrafi poprawnie formułować życzenia wielkanocne, zwracając uwagę na ich indywidualny charakter; poznaje wybrane tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz odnosi je do własnych doświadczeń z rodzinnego domu.