W terminie od 21 lutego 2024 r. ( środa) do 29 lutego 2024 r.( czwartek) rozpoczynamy rekrutację dzieci kontynuujących edukację przedszkolną na rok 2024/2025.

Wniosek do wypełnienie będzie do odbioru w grupie przedszkolnej dziecka.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie przedszkola (w godzinach pracy sekretariatu) do 29 lutego 2024 r. do godziny 15:00. Nie złożenie wniosku skutkować będzie wypisaniem dziecka z przedszkola.