I. Gdzieś daleko za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką. 

 Na dalekiej Północy- poznamy warunki życia na biegunie północnym i południowym. 

Kraina wiecznych lodów – nauczymy się, gdzie na mapie leży Arktyka i Antarktyda? 

 Nauczymy się określania kierunków północ-południe. Rozwiniemy wiedzę o zwierzętach polarnych.

II. To poważna sprawa – mamy swoje prawa. 

 Uświadomimy dzieciom o konieczności szanowania własności swojej i innych. 

  Mamy prawo do szacunku-będziemy pogłębiać wiedzę o tolerancji, umiejętność akceptacji innych. 

  Mamy obowiązki – porozmawiamy o odpowiedzialności za powierzone zadania ma wpływ na życie ludzi i zwierząt.  Rozwiniemy spostrzegawczość, koncentrację uwagi w trakcie zabaw logicznych.                                                          

  III.   W świecie baśni i bajek. 

  Jak powstają książki? – omówimy etapy powstawania książek. 

  Bohaterowie ulubionych bajek i baśni- nauczymy się opowiadać bajki w oparciu o ilustracje. 

   Będziemy kształtować odporność emocjonalną na porażki i przeżywanie zwycięstwa w trakcie gier i zabaw sportowych. 

IV. Gotowi do jazdy?  Znamy różne pojazdy. 

  Wzbogacimy wiadomości z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego. 

  Dokąd jakim pojazdem? -doskonalić będziemy umiejętność klasyfikowania pojazdów, dzielenia się  doświadczeniami z podróży. 

 Na promie kosmicznym – wzbogacimy wiedzę i słownictwo związane z kosmosem. 

 Porozmawiamy na temat prawidłowego i niewłaściwego zachowania się w czasie podróży.