ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZE STYCZEŃ

  1. Z Panią Zimą wesoło mija czas.

Zapoznanie z nazwami pór roku. Nazywanie istotnych cech zimy oraz wyglądu przyrody o tej porze roku. Rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej. Wdrażanie do uważnego słuchania wierszy i opowiadań. Prowadzenie rozmowy w oparciu o wysłuchany tekst. Rozwijanie sprawności dużej i małej motoryki.

  1. Zabawy z bałwankiem i śnieżynką.

Poznanie sportów zimowych, wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa. Zimowe zabawy- wspólne korzystanie z uroków zimy, integracja grupy przez wspólne działania. Figury geometryczne- zabawy z kołem. Utrwalanie nazw figur tj, trójkąt i koło.

  1. Niespodzianki dla babci i dziadka.

Rozmowy nt. rodziny, dostrzeganie roli dziadków w życiu rodziny. Budowanie dłuższych wypowiedzi.  Budowanie pozytywnych emocji związanych z przygotowaniem upominków dla dziadków. Nauka wierszy i piosenek związanych z tematem.

  1. Zimowe obserwacje.

Zabawy tropiące w ogrodzie przedszkolnym.  Rozpoznawanie śladów ptaków, oglądanie zdjęć śladów pozostawianych przez różne ptaki. Próby wyciągania wniosków, poszerzanie wiedzy o ptakach. Dokarmianie ptaków, zdobywanie wiedzy nt. sposobu dokarmiania ptaków. Oglądanie domków dla ptaków