1. Zimowe zabawy.

Dziecko: Dostrzega zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy, wzbogaca słownictwo związane z tematem. Zna sposób działania termometru i dokonuje pomiarów temperatury. Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i uprawiania sportów zimowych. Doskonali umiejętność klasyfikowania, tworzy zbiory ze względu na cechy ogólne przedmiotów. Wykazuje zainteresowanie książkami i wie, jak należy z nich korzystać. Potrafi współpracować podczas planowania i wykonywania pracy zespołowej.

2. Sztuka bycia dobrym człowiekiem.

Dziecko: Kształtuje pozytywne wzorce zachowania oraz dostrzega wartość wzajemnej pomocy. Dostrzega różne aspekty odpowiedzialności i jej znaczenie w relacjach społecznych. Odczytuje komunikaty niewerbalne innych osób świadczące o odczuwanych emocjach i nastrojach. Nabiera opiekuńczego i empatycznego stosunku do zwierząt. Poznaje potrzeby zwierząt domowych i sposoby opiekowania się nimi. Utrwala znajomość poznanych liter. Włącza się w akcje i przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym na potrzeby środowiska lokalnego.

3. Świąteczne smaki i zapachy.

Dziecko: Poznaje tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenie. Dostrzega piękno sztuki ludowej oraz zdobnictwo charakterystyczne dla własnego regionu. Odczuwa więź emocjonalną z rodziną i aktywnie włącza się w przygotowania do świąt. Wykazuje się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej. Zdobywa dalsze doświadczenia w zakresie porównywania długości z zastosowaniem określeń stopniujących. Poznaje smaki i zapachy świątecznej kuchni oraz sposoby przyrządzania tradycyjnych potraw.

4. Każdy chce mieć dom.

Dziecko: Poznaje znaczenie domu rodzinnego i więzi rodzinnych. Ogląda domy dawne i współczesne, wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje i nazywa domy różnych zwierząt. Dopasowuje zwierzę do jego domu. Nazywa pomieszczenia domowe; segreguje przedmioty i sprzęty domowe, dopasowuje je do danego pomieszczenia. Dzieli na sylaby nazwy sprzętów domowych. Wykonuje prosty układ taneczny do fragmentu utworu Vivaldiego „Zima”. Wykonuje pracę plastyczną „Dom marzeń” – zaprojektuje własny dom.