I.   Pomagamy zwierzętom! 

Poszerzymy wiadomości o ptakach zimujących w naszym kraju.

Poznamy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy.

Zimowe legowiska-zwyczaje niektórych zwierząt zapadających w sen zimowy.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i segregowania.

  II.  Wszystko wokół nas się zmienia – poznajemy urządzenia.

 Prezentacja domowych urządzeń technicznych ułatwiających ludziom życie.

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń elektrycznych.

Zapoznanie ze sposobami komunikowania się ludzi na przestrzeni wieków.                       

   III.  Od ziemi aż do nieba na żywioły uważać trzeba.

  Utrwalanie wiadomości na temat stanów skupienia wody w przyrodzie.

Rozbudzanie zainteresowań eksperymentowaniem poprzez prowadzenie zabaw badawczych.

Przybliżenie pozytywnych i negatywnych skutków żywiołów.

   IV.  Święta za pasem i w domu pachnie lasem.

   Utrwalanie cech charakterystycznych dla zimy jako pory roku.

Przybliżenie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt.

   Nauka wierszy i piosenek o tematyce świątecznej.