1. Odkrywam świat wokół mnie

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych, rozwija umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć, kształtuje umiejętności społeczne – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu), doskonali umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach, kształtuje umiejętność syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej, usprawnia funkcje słuchowe i wzrokowe (rozpoznawanie liter „t”, „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)

2. Moja ojczyzna – Polska

Dziecko: respektuje prawa i obowiązki swoje i innych osób, w tym prawa i obowiązki wynikające z przynależności do społeczności lokalnej, kształtowanie tożsamości narodowej poprzez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody, różnorodnych smaków kuchni regionalnych, kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których słyną Polacy (uczynność, gościnność, wspólne biesiadowanie, wspólne śpiewanie), poznaje obraz graficzny głoski „l” – litery „L”, „l”, klasyfikuje  przedmioty zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość lub dwoma łącznie), przelicza w zakresie „5”.

3. Dawniej i dziś

Dziecko: kształtuje nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach, rozwija umiejętności komunikacyjne, słucha o historycznych dziejach naszego kraju, odczuwa przynależność do narodu, wyszukuje wyrazy rozpoczynające się wskazaną literą, rozwija umiejętność wypowiadania się na dany temat, poznaje obraz graficzny głoski „u” – litery „U”, „u”, poznaje graficzny zapis liczby „6”, nabywa umiejętność poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „prawa”, „lewa”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między” .

4. Podróżujemy w dawne czasy

Dziecko: kształtuje zręczność, zwinność, równowagę, orientację oraz koordynację wzrokowo-ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych  i zabaw ruchowych, kształtuje uczucia patriotyczne, rozwija umiejętność oceniania swojego zachowania, kształtuje umiejętność wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami, poznaje obraz graficzny głoski „k” – litery „K”, „k”, rozwija umiejętność rozpoznawania liter i czytania sylab i prostych wyrazów, wdraża się do uważnego słuchania tekstu literackiego oraz do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–7.