I. By świat poznać i zrozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć

  Kształtować będziemy świadomość własnego ciała, orientację przestrzenną. 

  Utrwalimy i uświadomimy sobie znaczenie poszczególnych zmysłów w percepcji świata. 

  Porozmawiamy o umiejętności oddzielania prawdy od fałszu. 

  Poznamy znaczenie wartości uniwersalnych: zaufanie, uczciwość, szacunek, 

  II. Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy

  Poznamy sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych. 

  Utrwalimy właściwe zachowania wobec osób obcych, zagrożeń, znajomość telefonów alarmowych. 

  Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu; 

  Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem. 

III. Liście malowane, pod drzewami rozsypane 

  Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, 

  Poznamy różnorodność kształtów i kolorów liści, bogactwo owoców parkowych i leśnych. 

  Stworzymy okazje do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznych 

  Zapoznamy się z zabawami sprzyjającymi rozwijaniu umiejętności porównywania; 

IV. W naszej rodzinie czas miło płynie

   Kształtować będziemy potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych. 

   Utrwalimy strukturę rodziny, zachęcimy do szanowania potrzeb rodziców i rodzeństwa. 

  Porozmawiamy o angażowaniu się w organizację i wykonywanie prac domowych. 

   Zadbamy o rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.