W grupach: 3,4,5,6 będą odbywały się zajęcia religii ( w grupie 3 w zajęciach z religii biorą udział dzieci 5- letnie). Uczęszczanie dzieci na zajęcia religii – odbywa się na wniosek rodzica.

Pani katechetka prosi o zakup odpowiednich podręczników.

Wykaz poniżej w linku.

Religia podręczniki