1. Spotkanie z dziećmi świata.

Dziecko: zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania; wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa; poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę; doskonali percepcję wzorkową i sprawność grafomotoryczną; wykonuje prace plastyczno-techniczne inspirowane kulturą innych krajów.

2. Podróże podniebne i nie tylko.

Dziecko: rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne; przelicza i porównuje liczebność elementów; wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem; poznaje maszyny latające; zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej; zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.

3. Polska z lotu ptaka.

Dziecko: gromadzi informacje na temat swojej okolicy; wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe; poznaje legendy Warszawy i Krakowa; uczy się zasad bezpieczeństwa  obowiązujących w czasie letniego wypoczynku; poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała; zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań.

4. Podróż przez cztery żywioły.

Dziecko: utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach; prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą; przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski; tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych; zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno-techniczne.