I   Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa! 

       Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu; 

       Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami; 

       Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody; 

       Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata. 

II    Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa 

       Dorośli pracują – zapoznamy się z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola. 

       Rozwiniemy szacunek dla pracy ludzi i działań człowieka, które ułatwiają życie codzienne. 

       Stworzymy okazję do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów, podobnych do siebie pod względem przeznaczenia 

III   Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc 

       Zielona łąka- poznamy wybrane zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki) 

       Łąka kwiatów pełna- będziemy doskonalić umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych 

       Wyzwolimy ekspresje i rozwiniemy sprawność ruchową przez zabawy i ćwiczenia organizowane.   

      Stworzymy warunków i okazję do odbierania świata wszystkimi zmysłami. 

 IV   Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki 

       Mama, tata i ja -uświadomimy dzieciom znaczenie roli rodziców w ich życiu, pogłębimy więzi uczuciowe z rodziną. 

       Rozwiniemy pozytywny obraz własnego „ja” przez współdziałanie w grupie. 

       Utrwalimy stosowanie form grzecznościowych, uprzejme zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.