I. Co lubią książki?

Dziecko: rozwija precyzję ruchów w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych, rozwija sprawność manualną, kształtuje umiejętności okazywania emocji w sposób akceptowalny dla innych, rozwija kontakty społeczne podczas zabawy z dziećmi,  jest wdrażane do stosowania zasad fair play podczas zawodów sportowych, rozbudza swoje zainteresowania książką, rozwija umiejętności określania położenia w przestrzeni, rozwija umiejętności wokalne.

 

II. Kiedy będę duży

Dziecko: rozwija sprawność fizyczną, doskonali czynności samoobsługowe, doskonali sprawność manualną, rozwija motorykę dużą, kształtuje umiejętności panowania nad własnymi emocjami, jest wdrażane do zgodnego współdziałania z dziećmi w zabawie, buduje wiedzę na temat sytuacji, w których należy stosować formy grzecznościowe, poznaje informacje na temat zawodów, między innymi: lekarza, policjanta, strażaka, piosenkarki, rozwija zainteresowania etapami rozwoju człowieka, zapoznaje się i utrwala numer alarmowy, budzi zainteresowania techniczne, poprzez uczestnictwo w zabawach konstrukcyjnych.

 

III. Dla ukochanej mamy

Dziecko: wyrabia nawyk dbania o zachowanie prawidłowej postawy ciała, usprawnia narządy mowy, kształtuje okazywanie szacunku, miłości

i przywiązania do mamy, kształtuje więzi emocjonalne ze swoją rodziną, jest wdrażane do obdarowywania własnoręcznie wykonanymi prezentami, jest wdrażane do używania zwrotów grzecznościowych, doskonali umiejętności liczenia, rozwija umiejętności wokalne, rozbudza zainteresowania otaczającym światem, uwrażliwia zmysły smaku, węchu i dotyku, odkrywa bogactw i różnorodność smaków i zapachów.

 

IV. Moja rodzina

Dziecko: kształtuje świadomość własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków, rozwija zainteresowanie życiem najbliższych członków rodziny, wdraża się do okazywania szacunku członkom rodziny, rozwija umiejętność klasyfikowania ze względu na podaną cechę, doskonali umiejętności liczenia, rozwija słownictwo związane z rodziną – nazywa członków rodziny, kształtuje nawyk dbania o zachowanie prawidłowej postawy ciała, rozwija ogólną sprawność ruchową.