I. Kogo zmoczył  wielkanocny zajączek? /dwa tygodnie/

Dziecko:

Doskonali umiejętność przedstawiania się. Wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem. Orientuje się w przestrzeni i jest wrażliwe na zmiany tempa. Słucha opowiadania i próbuje zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Poznaje elementy tradycji i ozdoby wielkanocne. Porównuje wielkości. Przelicza w dostępnym zakresie. Sieje rzeżuchę i uczy się dbać o swoją uprawę. Doskonali umiejętność rozumienia i stosowania określeń dotyczących położenia w przestrzeni. Klasyfikuje przedmioty według jednej cechy. Słucha wiersza: „Jajko” i stara się dostrzec jego humorystyczny charakter. Zna słowa piosenki: „Zajączek” i ilustruje ruchem jej słowa. Doskonali sprawność i koordynację ruchową. Wykonuje pracę plastyczną: „Zajączki” i „Kurczaki”. Poznaje tradycję polewania wodą w poniedziałek wielkanocny. Przeprowadza doświadczenia z wodą i wnioskuje o zmianach. Doskonali umiejętność wypowiadania się na forum grupy na temat swojej rodziny.

II. Dlaczego powietrza nie widać?

Dziecko:

 Zdobywa informacje o powietrzu. Wykonuje proste doświadczenie. Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni.  Rozwiązuje zagadkę słowną. Określa funkcje odkurzacza i suszarki. Zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Obserwuje działania suszarki do włosów. Wprawia lekkie przedmioty w ruch. Stosuje określenia przeciwstawne: lekki – ciężki, szybko – wolno. Prawidłowo oddycha. Wie, że do czyszczenia nosa należy używać chusteczek higienicznych. Rozumie potrzebą przebywania na świeżym powietrzu. Ćwiczy długość wydechu. Zgodnie współpracuje w parze. Wskazuje przedmioty, które można napełnić powietrzem. Rozpoznaje zapachy unoszące się w powietrzu. Uważnie słucha odgłosów wiatru.  Opisuje niebo na podstawie własnych obserwacji i fotografii. Wie, czym charakteryzuje się dzień i noc.

III. Do czego służą skrzydła?

Dziecko:

Poznaje wiosenne zwyczaje ptaków. Wie, co jest potrzebne ptakom do budowy gniazd. Przelicza elementy zbioru. Zna słowa piosenki i reaguje na zmianę melodii. Odwzorowuje kształt koła. Poprawnie nazywa kolory. Stosuje określenia: dużo/mało. Ćwiczy narządy mowy, naśladuje odgłosy ptaków. Uważnie słucha opowiadania, odpowiada na pytania dotyczące tekstu. Reaguje na umowne sygnały słowne. Obserwuje tor lotu samolotów. Przestrzega reguł zabawy. Wskazuje na kartce dół i górę. Układa i nakleja obrazek według wzoru. Doskonali sprawność i koordynację ruchową.