I     Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki 

       Poznamy zwyczaje i tradycje związanymi ze świętami wielkanocnymi. 

       Zapoznamy się   z rozwojem kurczątka oraz budową jajka. 

       Pogłębimy wiedzę o tradycyjnych   wypiekach   wielkanocnych, zwrócimy  uwagę na charakterystyczne ciasta. 

       Rozwiniemy   umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu. 

II     Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło 

        Pogłębimy wiedzę o   zwierzętach żyjących na wiejskim podwórku. 

        Dowiemy się w jak nazywają się domy i gdzie mieszkają   wybrane zwierzęta. 

        Skąd się bierze mleko? – Określimy   korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.  

III   Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza  

       Rozwiniemy świadomość wartości zdrowia i konieczności dbania o nie. 

        Zdrowo jem – uświadomimy sobie rolę właściwego odżywiania się. 

        Zrozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich. 

        Podkreślimy   znaczenie   zawodu lekarza dla zdrowia ludzi. 

 IV  Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje! 

       Będziemy kształtować szacunek   dla przyrody w jej naturalnej formie. 

        Pogłębimy   wiedzę o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony. 

        Wyrobimy nawyki   dbałości o czystość i porządek otoczenia.