1. Lany poniedziałek.

Dziecko: wykonuje proste działania matematyczne na konkretach; zakłada hodowlę roślin; poznaje tradycje wielkanocne; wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych; rozpoznaje przedmioty różnymi zmysłami; starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.

2. Spotkania na łące.

Dziecko: obserwuje wiosenną przyrodę; poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe; przelicza w zakresie 1-6; nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode; określa położenie przedmiotów w przestrzeni; rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.

3. Powietrze wokół nas.

Dziecko: interpretuje treść utworu literackiego; przeprowadza zabawy badawcze i doświadczenia związane z powietrzem; poznaje urządzenia wykorzystujące powietrze; kształtuje postawę proekologiczną; określa pogodę i dokonuje pomiarów temperatury; zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z ognia.

4. A ja rosnę i rosnę!

Dziecko: zna zasady zachowania i postępowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych; klasyfikuje elementy według dwóch i/lub więcej cech; wskazuje na obrazkach zachowania aprobowane społecznie; dokonuje prostych pomiarów za pomocą narzędzi i przedmiotów; zna swoje umiejętności i potrafi je zaprezentować; wypowiada się zgodnie z tematem, poprawnie językowo.