I   Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat 

       Utrwalenie pojęcia „para”. 

       Uświadomimy sobie relacje pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny. 

       Będziemy czerpać radość z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym. 

  II   Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie 

       W marcu jak w garncu – będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną.  

       Nauczymy się podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin. 

       Coraz cieplej i cieplej- przeprowadzimy zabawy badawcze i obserwacje zjawiska topienia się lodu. 

       Rozwiniemy mowę i myślenie w trakcie zajęć, wzbogacimy wiedzę i słownictwo. 

  III Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór  

       Systematycznie będziemy obserwować świat przyrody i dostrzegać bieżące zmiany. 

       Pogłębimy wiedzę   z zakresu ornitologii: (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia). 

       Rozwiniemy zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób. 

  IV Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem 

       Rosnę ja i rośnie moje ubranie – dostrzeżemy zmiany we własnej osobie. 

       Nabywać będziemy umiejętność budowania obszaru własnego „ja”. 

        Zrozumiemy i uświadomimy sobie konsekwencje upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.    

       Będziemy posługiwać się pojęciami: mały – duży, krótki-długi, wysoki – niski-poznamy narzędzia pomocne służące do pomiaru. 

       Życie przedszkolne – będziemy doskonalić umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.