ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli można składać  w dniach 1 – 31 marca 2023 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 – 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. do godz. 16.00 natomiast wnioski w formie papierowej można składać w przedszkolach w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2023/24 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

  3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.

  4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0″).

  5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Wnioski można składać w godzinach otwarcia sekretariatu przedszkola:

poniedziałek – środa 8.00 – 16.00

czwartek, piątek  7.00 – 15.00

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html