1. W krainie baniek mydlanych.

Dziecko: wie, jak powstają bańki mydlane; stopniuje przymiotniki określające wysokość; rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka; samodzielnie i prawidłowo korzysta z przyborów higienicznych; zna zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków chemicznych; przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

2. Kto mieszka w wiejskiej zagrodzie?

Dziecko Poznaje wybrane gatunki zwierząt gospodarskich. Naśladuje głosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt. Poznaje korzyści, jakie czerpie człowiek z hodowli zwierząt. Nazywa zwierzęta dorosłe i młode i potrafi połączyć je w pary. Zna wartości odżywcze produktów mlecznych i próbuje nowych smaków.

3. Tęczowa wiosna.

Dziecko: rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski; dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie; dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną; przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski; poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin; ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

4. Opowieści mórz i oceanów.

Dziecko: wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie; poznaje zwierzęta wodne; bada czystość wody; wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń; klasyfikuje przedmioty według kształtu; odróżnia poprawne liczenie od błędnego.

5. Płynąć nie tylko pod żaglami.

Dziecko: przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje; grupuje obiekty ze względu na ciężar; poznaje środki transportu wodnego; wskazuje zbiorniki wodne na mapie; poznaje sporty wodne; zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.