1. Mokre czy suche?

Dziecko:  

Doskonali percepcję słuchową i artykulację. Doskonali sprawność i koordynację ruchową. Rozpoznaje mokre i suche przedmioty za pomocą dotyku. Opisuje wrażenia dotykowe. Integruje się z grupą, poznaje rytuał powitania. Kończy rozpoczęte zdania, prawidłowo formułuje wypowiedzi. Uważnie słucha opowiadania. Dostrzega znaczenie wody dla roślin, zwierząt i ludzi. Eksperymentuje z wodą i balonem. Utrwala nazwy kolorów podstawowych. Obserwuje mieszanie się barw i nasycenia kolorów. Poznaje figury geometryczne, kojarząc kształt z nazwą. Rozpoznaje odgłosy pojazdów.

  1. Gdzie jest kraina czystości?

Dziecko:     

Dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny i czystości najbliższego otoczenia. Poznaje pojęcia: „higiena osobista” i „czystość”. Potrafi poprawnie umyć ręce. Poznaje różne rodzaje szczotek i ich zastosowanie. Poznaje przyczyny zakazu korzystania z przyborów toaletowych innych osób. Rozpoznaje i nazywa przybory do mycia. Zna i potrafi wykonać kolejne czynności podczas kąpieli. Wie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Bada zachowanie przyborów do mycia w kontakcie z wodą. Rozumie konieczność systematycznego mycia zębów. Wie, jak ważne są wizyty u stomatologa i że należy leczyć zęby.

  1. Kto jest zdrowy jak ryba?

Dziecko:

Poznaje zasady zdrowego odżywiania. Rozpoznaje i nazywa produkty zdrowe i niezdrowe. Zna zasady zachowania się podczas spaceru i w miejscu publicznym. Potrafi wybrać w sklepie zdrowe produkty. Współpracuje przy tworzeniu przedszkolnego sklepiku. Uczy się formułowania wypowiedzi używanych podczas zakupów. Stosuje zwroty grzecznościowe. Reaguje na zmiany tempa.

i orientuje się w przestrzeni. Opisuje kolory i  kształty produktów. Próbuje dzielić krótkie nazwy na sylaby. Próbuje zdefiniować pojęcie : ”choroba” i wskazać jej przyczyny. Rozumie konieczność korzystania z pomocy lekarza, pielęgniarki podczas choroby