I Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy
Gdzie robimy zakupy? – zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;
Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków,
Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;
II Zima to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa
Rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych;
Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).
Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
Kształtowanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych oraz umiejętności radzenia sobie
III Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze…
Poznamy rodzaje poruszających się pojazdów; na lądzie, na wodzie, w powietrzu i różnych sposobach podróżowania.
Stworzymy okazję do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.
Nadal będziemy pracować nad zgodną pracą w zespołach i całej grupie.
Rozwijać będziemy spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
IV Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę!
Pogłębimy wiedzę o sztuce teatralnej, pracy aktorów, poszerzymy słownictwo w tym zakresie.
Rozwiniemy aktywność twórczą przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.
Wzbogacimy przeżycia dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role teatralne.