1. W drodze do gwiazd.

Dziecko: poznaje tradycje noworoczne; poznaje urządzenia do odmierzania czasu; uczy się nazw dni tygodnia i poznaje nazwy miesięcy; oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej; poznaje pojęcia: przestrzeń kosmiczna i Układ Słoneczny; postrzega żartobliwą wymowę utworu literackiego.

2. Gdy śnieg pada…

Dziecko: wymienia nazwy zimowych miesięcy i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy; podziwia i porównuje obrazy o tematyce zimowej; nazywa sporty zimowe i sprzęt potrzebny do ich uprawiania; ilustruje treść opowieści matematycznej i układa własną opowieść; poznaje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych; dostrzega rymy i układa rymowanki; przelicza wyrazy w zdaniach.

3. Przysmaki z babcinego garnuszka.

Dziecko: poznaje pojęcie naczynia kuchenne i ich przeznaczenie; nazywa różne produkty spożywcze i uczestniczy w degustacji; przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontaktach z urządzeniami elektrycznymi i gorącymi przedmiotami; tworzy obrazkowy przepis kulinarny lub komponuje posiłek z wycinków z gazet; określa zasady zdrowego żywienia; przygotowuje poczęstunek dla najbliższych.

4. Zimowe wieczory w świetle lampki.

Dziecko: poznaje pojęcia: autor, ilustrator, biblioteka; obserwuje światło i rozumie zjawisko powstawania cienia; rozumie pojęcia: scena, widownia, kurtyna; przelicza i przekłada wynik na ruch; poznaje urządzenia elektryczne i zasady bezpiecznego korzystania z nich.