I. Gdzie jest gorąco i pachnąco?     

Poznaje kuchnię jako miejsce przygotowywania posiłków oraz podstawowe elementy wyposażenia i ich przeznaczenie. Dostrzega   i nazywa różnice w wielkości. Rozpoznaje i nazywa naczynia kuchenne. Rozumie konieczność zachowania ostrożności

i przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa w kuchni. Doskonali aparat artykulacyjny. Rozpoznaje wybrane warzywa, owoce i produkty spożywcze oraz określa ich smak. Uczy się właściwego  zachowania przy stole. Doskonali umiejętności samoobsługowe.

II. Zima dobra czy zła?      

Dostrzega charakterystyczne cechy zimy. Rozwija ekspresję ruchową. Doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat. Potrafi przeliczać w dowolnym zakresie. Nazywa sprzęty do zabaw zimowych: sanki, łyżwy,narty. Naśladuje ruchem zabawy na śniegu i reaguje ruchem na przerwę w muzyce. Dowiaduje się, dlaczego i czym należy dokarmiać ptaki. Poznaje nazwy i wygląd wybranych ptaków w bezpośredniej obserwacji. Doskonali umiejętność koncentracji uwagi.

III. Co lubię robić z babcią i dziadkiem?        

Nabywa śmiałości i umiejętności w wypowiadaniu swoich myśli. Opisuje podstawowe cechy wyglądu bliskich członków rodziny. Kształtuje umiejętności rozumienia tekstu literackiego. Uczy się podstawowych zasad obowiązujących w komunikacji z drugą osobą. Poznaje zabawy dziadków. Uczy się okazywania  szacunku osobom starszym. Przygotowuje niespodzianki dla babci

i dziadka: uczy się piosenek, wierszy, wykonuje prezenty. Umie bawić się zgodnie z innymi dziećmi.

IV. Kogo spotkam na balu?

Wskazuje zainteresowanie książką jako źródłem ciekawych przeżyć. Utrwala nazwy kolorów. Wykonuje proste kroki taneczne indywidualnie lub w parze. Potrafi łączyć opis słowny z obrazem. Doskonali sprawność manualną. Zna słowa piosenki i ilustruje ją ruchem. Rozwija umiejętność zmysłowego poznawania świata. Eksperymentuje podczas działań plastycznych. Poznaje elementy strojów karnawałowych różnych postaci. Uczy się wspólnej zabawy z innymi przedszkolakami.