Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń:                      

I. Jak mija czas

Dziecko: ćwiczy aparat mowy, uczestniczy w zabawach ruchowych, uczestniczy w ćwiczeniach porannych, potrafi wymienić dni tygodnia, potrafi budować zdania złożone, układa rozsypankę, rozpoznaje sporty zimowe, rysuje przedszkolny ogród na podstawie obserwacji, prowadzi obserwację podwórka przedszkolnego, potrafi współpracować w grupie rówieśniczej.

II. Sporty zimowe dla każdego

Dziecko: wypowiada się na określony temat, mówi płynnie, wyraźnie, rozróżnia głoski i sylaby, kształtuje sprawność manualną, utrwala wiedzę dotyczącą sportów zimowych, wyraża rozumienie świata za pomocą impresji teatralnych, uczestniczy w zabawach ruchowych i relaksacyjnych, uczestniczy w zabawach integracyjnych, polisensorycznie poznaje najbliższe otoczenie.

III. Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem

Dziecko: nadaje znaczenie swoim doświadczeniom, uczestniczy w zabawach ze śpiewem, rozwija wyobraźnię i umiejętność wypowiadania się na zadany temat, właściwie wykonuje ćwiczenia poranne, naśladuje ruchy innej osoby, rozwija motorykę małą, układa historyjkę obrazkową, maluje farbami na dany temat, wymyśla bajki, których bohaterami są zimowe postacie, samodzielnie się ubiera, dostrzega zmiany w przyrodzie.

IV. Czas na zimowe obserwacje i eksperymenty

Dziecko: rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego, przelicza elementy zbiorów, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, wykonuje własne eksperymenty językowe, rozwija swoją wyobraźnię muzyczną, wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych, dzieli się swoimi wrażeniami, eksperymentuje, szacuje i przewiduje.