1. Kiedy zimno jest na dworze

Dziecko: rozwija precyzję ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych, rozwija sprawność manualną, doskonali umiejętność panowania nad własnymi emocjami, kształtuje postawy prospołeczne, czerpie radość ze wspólnej zabawy, współdziała z dziećmi w zabawie, przyjmuje i respektuje zasady, rozwija mowę i myślenie, kształtuje myślenie matematyczne, jest wdrażane do obserwacji przyrody.

2. Hop, hop na śniegu

Dziecko:  rozwija sprawność fizyczną, doskonali czynności samoobsługowe, rozwija umiejętności dbania o porządek, rozwija umiejętności wypowiadania się, rozwija umiejętność liczenia w zakresie 4, utrwala znajomość kolorów, rozwija umiejętności wokalne i poczucie rytmu.

3. Moja babcia i mój dziadek

Dziecko: rozwija sprawność fizyczną oraz precyzję ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych, rozwija sprawność manualną, rozpoznaje i nazywa emocje oraz uczucia, przedstawia emocje za pomocą różnych form wyrazu, kształtuje szacunek dla najbliższych, jest świadome istniejącej więzi między wnukami a dziadkami, rozwija pamięć przez naukę wierszy i piosenek, rozwija naturalną kreatywność w różnych formach aktywności.

4. Czas na zimowe obserwacje

Dziecko: rozwija świadomość własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni, dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, doskonali umiejętność panowania nad własnymi emocjami, rozwija umiejętność współdziałania w zabawie, kształtuje ciekawość poznawczą przez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem i wodą, doskonali umiejętność liczenia i łączenia w pary, jest świadome konieczności niesienie pomocy ptakom zimą.