1. Guzikowy świat.

Dziecko: dostrzega zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla zimy; określa temperaturę powietrza i poznaje zastosowanie termometru; klasyfikuje elementy według podanej kategorii i potrafi uzasadnić swój wybór; dokonuje pomiarów długości, stosuje określenia: długi, dłuższy, najdłuższy;  wie, jak zapobiegać chorobom, i rozumie konieczność poddawania się leczeniu; przelicza elementy w zakresie 5.

 

2. Opiekunowie zwierząt.

Dziecko: zna warunki potrzebne do życia zwierzętom domowym; prowadzi obserwacje przyrodnicze; zna wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce i wie, jak pomagać im w czasie zimy; poznaje sposoby przystosowania do zimy wybranych zwierząt; uczy się przestrzegać reguł współżycie w grupie i przeżywać sukcesy i porażki; przelicza elementy w zbiorach i porównuje ich liczebność.

 

3. Rozświetlona choinka.

Dziecko: dostrzega piękno świątecznych dekoracji i uczestniczy w ozdabianiu Sali; słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat; porównuje i grupuje przedmioty ze względu na dwie cechy; opowiada o swojej rodzinie; poznaje regionalną sztukę świąteczną.

 

4. Kiedy jest mi nudno.

Dziecko: Rozwija wzajemne relacje między sobą oparte na szacunku i akceptacji. Bawi się wspólnie z innymi. Używa zwrotów grzecznościowych. Doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów. Usprawnia percepcję wzrokową i uwagę.