I. Jestem Polakiem.

Dzieci poprzez rozbudzanie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju nabywają  świadomość narodową. Utrwalą w czasie zajęć znaczenie symboli narodowych. Uczą się pieśni i wierszy patriotycznych. Poszerzą zakres wiedzy dotyczący historii stolicy Warszawy i jej zabytków. Poznają sławnych Polaków: Fryderyka Chopina i Marię Skłodowską Curie oraz ich zasługi dla naszego kraju. Przygotują program artystyczny na uroczyste obchody Święta Patrona – Księcia Kraka.

II. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 Dzieci będą uczestniczyć w tworzeniu sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych zwłaszcza wiatru zależącego od ruchów powietrza i jego temperatury. Poznają do czego wykorzystywana jest siła wiatru. Na podstawie posiadanych wiadomości wyciągną wnioski kiedy wiatr jest przyjacielem, a kiedy wrogiem człowieka. Skonstruują wiatraczek.

III. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

Dzieci  zapoznają sie z różnymi stanami skupienia wody i jej obiegu w przyrodzie. Poznają znaczenie wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt na Ziemi. Wykorzystując technikę „burzy mózgów” stworzą plakat zachęcający do oszczędzania wody. Będą dokonywać pomiaru płynów przy pomocy zróżnicowanych wielkościowo miarek i wyciągać wnioski. Wysłuchają „deszczowej muzyki” Fryderyka Chopina, nazwą emocje, które jej towarzyszą. Dokonają interpretacji „deszczowej muzyki” przy pomocy instrumentów perkusyjnych.

IV. Czy to mały, czy to duży, wie do czego igła służy.

Dzieci przyjrzą się kolejnym etapom pracy krawcowej, prowadzącym do powstania gotowego stroju.  Zwrócą uwagę na przydatność narzędzi używanych w pracy przez krawcową zwłaszcza elektryczną maszynę do szycia. Poszerzą informacje o zmieniającej się przez wieki modzie. Użyją guzików do wykonania ozdób na materiale o kreślonym kształcie. Będą dokonywać pomiarów przy pomocy umownych miarek oraz używać określeń: krótszy, dłuższy. Będą tworzyć własne opowiadanie nt.: „Czarodziejskie nożyce”.