1. W co i jak się bawić?

Dziecko: wskazuje i nazywa części ciała; odczytuje informacje w formie graficznej; poznaje zasady współżycia w grupie i uczestniczy w tworzeniu kodeksu; ocenia zachowanie innych, porównując z ustalonymi zasadami; uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

 

2. Gawry, nory i dziuple.

Dziecko: wypowiada się na temat utworów literackich; poznaje ptaki odlatujące z Polski na zimę; poznaje sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy; wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia; dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni.

 

3. Tworzymy piękno wokół nas.

Dziecko: poznaje pojęcie pejzaż i potrafi dostrzec piękno obrazów; klasyfikuje obiekty ze względu na tworzywo, z którego zostały wykonane; określa wysokość i barwę dźwięków; wyróżnia barwy podstawowe i tworzy kolory pochodne; porównuje liczebność zbiorów przez ustawianie w pary; podejmuje różne działania artystyczne i potrafi czerpać z nich radość.

 

4. W cieple i blasku ognia.

Dziecko: zgodnie współpracuje z innymi, tworząc prace plastyczne; bada i opisuje właściwości ognia; zna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem i gorącymi przedmiotami; wskazuje naturalne i sztuczne źródła ciepła i światła; słucha opowiadania i potrafi je streścić własnymi słowami; uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.

 

5. W naszym magicznym kręgu.

Dziecko: dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego; odgrywa role w zabawach dramowych; opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe; dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni; bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie.