W związku ze zmianą Uchwały Rady Miasta Krakowa ulega zmianie opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Od miesiąca listopada za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł.