1. Smaki i zapachy Ziemi.

Dziecko: rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad; wyróżnia części jadalne warzyw; poznaje pojęcie ogród; poznaje podstawowe sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców; zakłada hodowlę roślin; rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia; klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie; tworzy zbiory o podanej liczebności.

 

2. Moja bezpieczna ziemia.

Dziecko: poznaje najważniejsze zasady ruchu drogowego; odczytuje znaczenie prostych znaków graficznych; poznaje zasady zachowania podczas wycieczek i podróżowania środkami transportu; uczy się rozpoznawać i określać kierunki od osi ciała; wie, komu można ujawniać poufne informacje o sobie; poznaje nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

 

3. Jesienne dywany.

Dziecko: klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę; wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew; poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących; grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne; uczy się dbać o środowisko przyrodnicze; dostrzega zmiany w zachowaniu zwierząt i krajobrazie charakterystyczne dla jesieni.

 

4. Dom – nasz mały świat.

Dziecko: poznaje przykłady architektury miejskiej i wiejskie, zabytkowej i współczesnej; określa charakter i nastrój muzyki; dostrzega regularność dnia i nocy; uczy się prawidłowego segregowania odpadów i zna cel tych działań; poznaje warunki niezbędne do życia roślin i zasady pielęgnacji upraw; bada właściwości ziemi, piasku i żwiru.