Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik

  1. Kolory Pani Jesieni

Dziecko:

–  zwraca uwagę na zmiany zachodzące w naturze związane z obecną porą roku

– odczuwa przyjemność z obcowania z przyrodą

– ćwiczy spostrzegawczość

– potrafi nazwać owoce drzew dębu, kasztanowca, jarzębiny

– wie, że nie wszystkie drzewa zrzucają liście

– rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory

– grupuje liście według wielkości

– potrafi współdziałać w parze

– reaguje na zmiany barwy dźwięku i artykulacji

 

  1. W jesiennym ogrodzie

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa owoce

– określa ich wielkość, kształt i kolor

– klasyfikuje owoce ze względu na podaną cechę

– wykonuje ćwiczenia oddechowe i usprawniające aparat mowy

– rozpoznaje i nazywa warzywa

– odgaduje nazwy wybranych warzyw i owoców za pomocą dotyku

– kształtuje nawyki stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach

 

  1. Apetyt na zdrowie

Dziecko:

– poznaje piramidę zdrowego żywienia

– wie, co jest zdrowe

– zna i nazywa produkty spożywcze

– wymienia zdrowe produkty

– dostrzega i kontynuuje rozpoczęty rytm

– doskonali sprawność motoryczną dłoni

– poszerza zasób słownictwa

– wypowiada się na podany temat

– dostosowuje ruch do tempa i charakteru muzyki

 

  1. Jesienna muzyka

Dziecko:

– uważnie słucha i analizuje dźwięki dochodzące z najbliższego otoczenia

– poznaje elementy jesiennej pogody

– rozpoznaje podstawowe symbole pogody

– wzbogaca słownik czynny i bierny

– wydobywa dźwięki o różnym natężeniu

– właściwie korzysta z instrumentów

– zwraca uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie związane z nadejściem jesieni

– dobiera stroje do jesiennej pogody

– rozpoznaje instrumenty i przedmioty na podstawie wydawanego przez nie dźwięku