I. „Czy w przedszkolu jest miło?”

Dziecko:

Poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby. Zna swój znaczek w szatni i łazience. Reaguje na umowne sygnały słowne       i dźwiękowe. Poznaje imiona dzieci w grupie. Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe. Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe. W skupieniu słucha utworów literackich. Grupuje przedmioty i układa szeregi. Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.

 

II. „Co na Ziemi jest piękne, ciekawe i tajemnicze?”

Dziecko:

Poznaje różne środowiska przyrodnicze. Uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania. Poznaje i nazywa różne rodzaje budowli i określa ich przeznaczenie. Klasyfikuje i przelicza elementy. Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Wie, że należy stosować przyrodę. Ćwiczy samodzielność.

 

III. „ Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie?”

Dziecko:

Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa. Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami. Segreguje elementy i przelicza je w dostępnym zakresie. Poznaje pojęcia: wysoki – niski. Doskonali sprawność manualną, lepiąc z masy solnej. Ćwiczy samodzielność. Segreguje warzywa ze względu na kształt. Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia. Uczy się właściwego zachowania przy stole.