Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

 

  1. Jestem przedszkolakiem

Dziecko potrafi zgłaszać potrzeby fizjologiczne,  reaguje na sygnały nauczyciela, rozpoznaje swoją szafkę w szatni i miejsce przy stole, bawi się wybranymi przez siebie zabawkami, potrafi powiedzieć, jak ma na imię, stara się jeść samodzielnie, na prośbę nauczyciela odkłada zabawki na miejsce, okazuje radość na widok rodziców/opiekunów,  wie, że nie wolno oddalać się z sali, pokazuje i nazywa części swojego ciała.

  1. W przedszkolu jest miło i bezpiecznie

Dziecko poznaje zasady panujące w przedszkolu, przyłącza się do zabawy w kręgu III.5, naśladuje gesty nauczyciela podczas zabawy paluszkowej, rozstaje się z rodzicami bez lęku, prosi nauczyciela o pomoc, jeśli jej potrzebuje, komunikuje swoje potrzeby, porusza się przy dźwiękach piosenki, uczestniczy w czynnościach porządkowych, bez obaw i bezpiecznie porusza się po całej sali, rozumie pojęcie „para”.

 

  1. Lubię bawić się w przedszkolu

Dziecko wskazuje zabawki, którymi lubi się bawić, ogląda książki w kąciku czytelniczym, ustawia się w parze z innym dzieckiem, komunikuje się krótkimi zdaniami, śpiewa piosenkę wraz z nauczycielem, przynosi zabawkę wymienioną przez nauczyciela, wykonuje ćwiczenia oddechowe i usprawniające aparat mowy, rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory, stara się utrzymać równowagę, chodząc po sznurku.

 

  1. W przedszkolu nie jestem sam

Dziecko chętnie uczestniczy w zabawie w kręgu, podaje ręce dzieciom, uczestniczy w zabawach integracyjnych, samodzielnie spożywa posiłki, tara się samodzielnie ubierać przed wyjściem do ogrodu, dzieli się zabawkami, używa zwrotów: „dzień dobry” i „do widzenia”, maszeruje po obwodzie koła, chodzi i biega szybko lub wolno – zgodnie z poleceniem nauczyciela, wykonuje ćwiczenia artykulacyjne,  bierze udział w rozmowie zainspirowanej treścią wysłuchanego utworu.