1/2. Gdzie jest kraina fantazji? (dwa tygodnie)

Dziecko: Słucha bajek i rozpoznaje ich bohaterów. Poznaje różne rodzaje książek i uczy się z nich korzystać. Wie, jak powstaje książka i uczestniczy w grupowym tworzeniu książki. Uczestniczy w zabawach teatralnych, posługuje się gestem i rekwizytami. Przelicza elementy, stosuje wymianę „jeden za jeden”. Potrafi odpowiednio zachować się w miejscu  publicznym. Prawidłowo stosuje zwroty grzecznościowe.

 

 

3. O czym opowiada biedronka?

Dziecko: Poznaje rośliny i zwierzęta podczas wycieczki na łąkę. Formułuje wypowiedzi o łące na podstawie wiersza. Klasyfikuje i przelicza elementy. Doskonali sprawność manualną, posługuje się nożyczkami. Ćwiczy pamięć wzrokową, łączy identyczne obrazki w pary.

 

 

4. Kogo kocham, kto mnie kocha?

Dziecko: Nazywa i opisuje na podstawie fotografii członków swojej rodziny. Prawidłowo wskazuje i nazywa części ciała. Próbuje rozpoznawać i nazywać emocje, rozumie znaczenie okazywania miłości najbliższym. Opowiada o zajęciach i pracy zawodowej rodziców. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty. Pokonuje nieśmiałość, występując przed publicznością.