I   Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc
       Zielona łąka- poznamy wybrane zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki)
       Łąka kwiatów pełna- będziemy doskonalić umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych
       Wyzwolimy  ekspresje i rozwiniemy sprawność ruchową przez zabawy i ćwiczenia organizowane.
       Stworzymy warunków i okazję do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
II    Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa
       Dorośli pracują – zapoznamy się z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola.
       Rozwiniemy  szacunek dla pracy ludzi i  działań człowieka, które ułatwiają życie codzienne.
       Stworzymy okazję do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów, podobnych do siebie pod względem przeznaczenia
 III   Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki
       Mama, tata i ja -uświadomimy dzieciom znaczenie roli rodziców w ich życiu, pogłębimy więzi uczuciowe z rodziną.
       Rozwiniemy pozytywny obraz  własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
       Utrwalimy stosowanie form grzecznościowych, uprzejme zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
IV   Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany
       Dzieci z całego świata- będziemy kształtować szacunek  do dzieci o innym kolorze skóry.
       Co to jest przyjaźń? Kim jest przyjaciel?- budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez słuchanie wierszy i czytanie opowiadań.
        Rozwiniemy umiejętności ruchowe,  motoryczne przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
       Wyrobimy nawyki  dbałości o czystość i porządek w naszym otoczenia.