I  Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

      Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.

     Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

     Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

II  Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

      Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.

     Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

     Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

  III  Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

     Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.

     Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.

     Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.

        Nauczymy się nowych piosenek i wierszy dla babci i dziadka

IV  Co marzenie, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

      Wyrażanie własnych myśli i życzeń.

     Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.

     Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.