1. Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki? (drugi tydzień)

Dziecko: Uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy. Wskazuje i nazywa części ciała. Wzbogaca swoją wiedzę na temat wybranych zwierząt. Uczy się zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. Stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni. Doskonali koncentrację i sprawność manualną.

 

2. Kiedy jest nam ciepło i miło?

Dziecko: Dostrzega i nazywa zmiany w przyrodzie w okresie zimy. Uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje samodzielnie wyciągać wnioski. Nazywa części garderoby. Wie, jak należy się ubierać zimą. Doskonali samodzielność w zakresie ubierania i rozbierania. Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat. Dokonuje klasyfikacji ze względu na wybrane cechy.

 

3. O czym marzy pierwsza gwiazdka? (2 tygodnie)

Dziecko: Poznaje urządzenia elektryczne. Poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne. Wykonuje ozdoby świąteczne i dekoruje salę. Ustala kolejność zdarzeń historyjki obrazkowej. Doskonali umiejętność wypowiadania się, omawiając utwory i układając życzenia. Uczy się budować wypowiedzi na podany temat. Rozpoznaje i nazywa części garderoby. Doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów. Usprawnia percepcję wzrokową i uwagę. W radosnej atmosferze oczekuje na święta.

 

4. Kiedy jest mi nudno.

Dziecko: Rozwija wzajemne relacje między sobą oparte na szacunku i akceptacji. Bawi się wspólnie z innymi. Używa zwrotów grzecznościowych. Doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów. Usprawnia percepcję wzrokową i uwagę.